Україна

Новини і публікації

Нове покоління зовнішніх блоків City Multi

З прийняттям у грудні 1997 року Кіотського протоколу, який зобов’язує розвинені країни і країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів, Європейський Союз (ЄС) висунув вимогу щодо скорочення викидів СО2 як мінімум на 20% до 2020 р.

Для досягнення поставленої мети в ЄС була затверджена Директива EгP 2009/125 / EC (Директива щодо обладнання, пов’язаного зі споживанням електроенергії). Вимоги директиви охоплюють вироби, вироблені в Європейській економічній зоні, а також вироби, що імпортуються з інших країн. З проявами даної директиви ми стикаємося в повсякденному житті, наприклад з маркуванням класу енергоефективності на деяких побутових приладах: холодильниках, пральних машинах, кондиціонерах і т. Д.

Прийнятий Європейською Комісією в кінці 2016 року новий Регламент 2016/2281, який вступає в чинності 1 січня 2018 року, встановлює жорсткі вимоги до екологічного проектування або введення в експлуатацію виробів для повітряного опалення з тепловою потужністю до 1 МВт, а для високотемпературних холодильних установок холодопродуктивністю до 2 МВт, а також вентиляційних доводчиків.

Крім того, в даному Регламенті відображені вимоги по сезонним показникам енергетичної ефективності, які повинні застосовуватися до широкого переліку обладнання для кондиціонування повітря, який включає в себе:

VRF-системи, дахові кондиціонери, автономні моноблочні кондиціонери;

  • теплові насоси «повітря / повітря» і «повітря / вода»;
  • водоохолоджувальні машини і теплові насоси з повітряним і водяним охолодженням конденсатора для комфортного кондиціонування;
  • водоохолоджувальні машини для різних технологічних процесів.

Корпорація Mitsubishi Electric, яка є одним з провідних світових виробників зазначених типів обладнання для систем кондиціонування і технологічних процесів, суворо дотримується вимог нормативних документів тих регіонів світу, куди вона поставляє свої вироби. Тому Mitsubishi Electric продовжує постійно покращувати якість своєї продукції для систем кондиціонування повітря і надає своїм клієнтам рішення, які часто перевершують вимоги найсуворіших сучасних нормативів з енергоефективності та екологічності. Дотримуючись цієї стратегії, вже в кінці 2017 року корпорація починає поставки на європейський ринок і в країни ЕАС зовнішніх блоків мультізональних VRF-систем City Multi нового покоління.

Нова серія зовнішніх блоків має поліпшені базові функції і вдосконалені компресор і вентилятор, які повністю виконують всі зростаючі вимоги споживачів в економії енергії.

Блоки нової серії YNW відрізняються від блоків попередніх серій YKB і YLM своїм зовнішнім виглядом і компактними габаритами. У новій серії повітря потрапляє в теплообмінник з чотирьох сторін, тоді як в попередніх серіях теплообмінник був тристороннім (мал. 1).


Мал. 1. Блоки серії YNW: а – зовнішній вигляд, б – площа основи блоків з індексом 300 (33,5 кВт)

 

У моделях попередніх серій було встановлено U-подібний теплообмінник, який забирав повітря з трьох сторін по всій висоті зовнішнього блоку. У нових моделях чотиристоронній теплообмінник встановлений у верхній частині блоку, більшою частиною своєї поверхні ближче до вентилятора. Це дозволяє більш рівномірно розподіляти повітря по поверхні теплообмінника, що підвищує ефективність процесу конденсації і кипіння холодоагенту. Однак це не єдине рішення по збільшенню енергетичної ефективності системи City Multi.

Як відомо, компресор – це серце будь-якого кондиціонера. У новій серії зовнішніх блоків застосований компресор нової конструкції.

Конструкція спірального компресора така, що в процесі його роботи на рухому спіраль діє відцентрова сила, яка збільшує зазор між рухомою і нерухомою спіралями, через який відбувається перетікання хладагента з боку нагнітання на сторону всмоктування. Крім цього виникає при роботі компресора відцентрова сила обмежує частоту обертання механізму компресора величиною приблизно 120 об/сек.

У новому компресорі, розробленому корпорацією Mitsubishi Electric, застосований спеціальний механізм, який зменшує цю відцентрову силу і, відповідно, втрати тиску при стисненні хладагента, а також дозволяє розкручувати спіраль до 140 об/сек.

У конструкції компресора також реалізована ідея зменшення ступеня стиснення при зниженні навантаження за допомогою декількох нагнітальних портів – основного і двох додаткових, які відкриваються у міру досягнення цільового значення тиску при неповному навантаженні.

І нарешті, в новому компресорі застосований новий електропривод, який має більш високу ефективність у порівнянні з приводом в традиційному компресорі, застосовуваним в попередній серії зовнішніх блоків.

Синергетичний ефект застосування комплексу цих нових технологій підвищує продуктивність і ефективність компресора, що позитивно позначається на продуктивності і ефективності всього зовнішнього блоку.


Мал. 2. Порівняння показників сезонної енергетичної ефективности (SEER) попередніх і нових зовнішніх блоків

 

У новому зовнішньому блоці був модифікований вентилятор, а точніше, його крильчатка. В результаті проведених інженерами корпорації досліджень аеродинамічних властивостей вентилятора була змінена конструкція стосовно чотиристоронньої всмоктуванню повітря. У новій крильчатки модифікований профіль кожної лопаті, а також кут її просторового положення, який в результаті проведених досліджень було визначено належним чином відповідно до розподілу потоків повітря на внутрішній і зовнішній поверхнях кожної лопаті для оптимізації ефективності роботи вентилятора.

Більш докладно про конструкції і особливості нового компресора і вентилятора ми розповімо в наступних статтях.

В результаті всіх конструктивних новацій сезонна ефективність в режимі охолодження (SEER) моделей серії YNW була збільшена на 33% (для блоку з індексом EP350) в порівнянні з традиційними моделями, а сезонна ефективність в режимі нагріву (SCOP) була збільшена майже на 19% ( для блоку з індексом EP500).

В результаті система кондиціонування з новими зовнішніми блоками споживає протягом року менше електричної енергії в режимах охолодження і нагріву (мал. 2).

Крім конструктивних рішень механічних компонентів нових зовнішніх блоків були також модифіковані основні функції, що були раніше в попередніх серіях зовнішніх блоків, а також в нових блоках з’явилися і нові функції, які тепер забезпечують високу енергетичну ефективність роботи системи, а кінцевим користувачам і технічного персоналу, що експлуатує і обслуговуючому обладнання, мати більш високий ступінь комфорту.

  • На додаток до існуючих режимів роботи зовнішнього блоку – пріоритету енергоефективності та пріоритету продуктивності – тепер можна вибрати режим плавного пуску автоматичного перемикання режимів роботи, застосовуваний для більш прискореного нагріву приміщення.
  • Нові зовнішні блоки мають функцію попереднього підігріву, яка перед початком режиму відтавання підвищує температуру подаваного в приміщення повітря, що запобігає відчуття дискомфорту, яке зазвичай виникає у мешканців приміщення під час відтавання теплообмінника зовнішнього блоку.
  • Модифікована функція управління температурою кипіння холодоагенту в залежності від теплового навантаження шляхом зміни подачі компресора, що призводить до суттєвої економії енергії.
  • У нових зовнішніх блоках управління температурою кипіння холодоагенту також може залежати від вологості в приміщенні, що обслуговується. Наприклад, при високій вологості в приміщенні компресор збільшує подачу холодоагенту при більш низькій температурі кипіння.
  • При проведенні технічного обслуговування і діагностики системи з новими зовнішніми блоками немає необхідності використовувати на об’єкті ПК з встановленим на ньому діагностичним ПО, оскільки всі робочі параметри системи, накопичені за чотири дні, а також протягом п’яти хвилин після зупинки системи по аварії, можна отримати через USB2.0, а далі переслати їх в офіс для детального аналізу і оперативного прийняття необхідних рішень з підтримки працездатності обладнання виробництва Mitsubishi Electric.

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0